PV-ZONNE-INSTALLATIE | ALGEMEEN

- Waarom kiezen voor zonne-energie?
- Wat is een PV-zonne-installatie?
Hoe werkt een PV-zonne-installatie? 
- Subsidies
- Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 WAAROM KIEZEN VOOR ZONNE-ENERGIE?

 • Zonlicht is een onuitputbare bron van energie

 • Zonne-energie is overvloedig aanwezig en gratis beschikbaar

 • Geen CO2-uitstoot en draagt dus niet bij tot het broeikaseffect

 • Maakt je minder afhankelijk van stijgende energieprijzen

 • Geeft een hoger rendement dan een spaarrekening

 • Geeft u een imago dat u gaat voor duurzame oplossingen

 • Stimuleert verdere innovatieve ontwikkelingen op weg naar een nieuw tijdperk onafhankelijk van fossiele brandstoffen

KORTOM:
Investeren in zonne-energie is investeren in een duurzame toekomst,
ook financieel !

| Top |

 WAT IS EEN PV-ZONNE-INSTALLATIE?

Een fotovoltaïsche installatie, afgekort PV-installatie ('Photovoltaic') zet zonne-energie om in gelijkstroom. Deze opgewekte elektriciteit kan worden opgeslagen in een batterij, dan spreken we van een autonoom systeem. Ofwel wordt deze elektriciteit in het elektriciteitsnet “gepompt” en hebben we te maken met een netgekoppeld systeem.

Doorgaans worden PV zonne-installaties uitgevoerd als netgekoppeld systeem.

Autonoom systeem

Batterijen worden normaal gebruikt voor autonome systemen die niet gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet zoals bv een tuinhuisje, een dierenstal, bepaalde types van straatverlichting, .... Deze systemen hebben het voordeel dat ze niet moeten worden aangesloten op het net, dit kan in bepaalde gevallen een aanzienlijke besparing betekenen.

Netgekoppeld systeem

Doorgaans worden PV zonne-installaties uitgevoerd als netgekoppeld systeem. De elektriciteit die ontstaat door de instraling van zonlicht op de fotovoltaïsche panelen is gelijkspanning. Deze gelijkspanning wordt door middel van een omvormer omgezet naar de wisselspanning van 230 Volt van het elektriciteitsnet. Indien de zonne-installatie meer elektriciteit produceert dan de woning of het bedrijf verbruikt, dan gaat de hoofdteller van uw installatie achteruit draaien. Indien het elektriciteitsverbruik hoger is dan de productie van de zonne-installatie, dan draait de hoofdteller van uw installatie toch nog vooruit. Een groenestroomteller, geplaatst tussen de omvormer en de hoofdteller, registreert de geproduceerde groene stroom van de PV zonne-installatie. Op basis van de gegevens van de groenestroomteller kunnen de groenestroomcertificaten aangevraagd worden. In Vlaanderen bekomt u per 1000 kilowattuur (1000 kWh) 1 groenestroomcertificaat ter waarde van 350 euro. Deze regeling is gegarandeerd gedurende 20 jaar na ingebruikname van de netgekoppelde fotovoltaïsche zonne-installatie.

| Top |

 HOE WERKT EEN PV-ZONNE-INSTALLATIE?

STAP 1:

De zon straalt in op het PV-zonnepaneel.

STAP 2:

De omvormer zet de gelijkspanning van het paneel om in wisselspanning

STAP 3:

De opgewekte stroom vloeit door de groene stroomteller. Deze registreert elke geproduceerde Kwh.

STAP 4:

De opgewekte stroom wordt door de elektrische toestellen verbruikt. Indien er meer stroom door de zonnepanelen wordt opgewekt dan dat er stroom verbruikt wordt, dan wordt deze overtollige stroom terug het net ingestuurd en draait uw hoofdteller achteruit.

| Top |

 SUBSIDIES

 • Groenestroomcertificaat
  Voor elke 1000 kWh elektriciteit opgewekt met zonnepanelen ontvangt de eigenaar een groenestroomcertificaat. Installaties indienstgenomen voor 1 juli 2011, ontvangen 330 euro per certificaat, dit gedurende een periode van 20 jaar. Indien gelegen op een woning, moet deze woning voldoen aan de isolatienormen (warmteweerstand Rd van min. 3 m2 K/W). Groenestroomcertificaten kunnen worden aangevraagd bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).
  Deze zijn echter aan wijzigingen onderhevig. De minimumwaarde per groenestroomcertificaat zal de komende jaren verder blijven dalen.

PV installatie in gebruik sinds

Minimumsteun per groenestroomcertificaat
1/01/2011 330 euro gedurende 20 jaar
1/07/2011 300 euro gedurende 20 jaar
1/10/2011 270 euro gedurende 20 jaar
1/01/2012 250 euro gedurende 20 jaar
1/04/2012 230 euro gedurende 20 jaar
1/07/2012 210 euro gedurende 20 jaar 
1/01/2013 190 euro gedurende 15 jaar 
1/01/2014 150 euro gedurende 15 jaar 
1/01/2015 110 euro gedurende 15 jaar 
1/01/2016 90 euro gedurende 15 jaar 
1/01/2017 90 euro gedurende 15 jaar 
1/01/2018 90 euro gedurende 15 jaar 

 • Belastingvermindering
  De federale regering behoudt een belastingaftrek voor de installatie van zonnepanelen. Die bedraagt 40% van de factuurkosten met een maximum van 3 680 euro. U mag die aftrek wel spreiden over 4 jaar indien de woning minstens 5 jaar in gebruik is bij de start van de werken.

 • Groene lening
  - een intrestkorting van 1,5 % voor leningen afgesloten tussen 01/01/2009 en 31/12/2011
  - belastingvermindering van 40% op de resterende betaalde intresten

 • Belastingaftrek voor hypothecaire leningen

 • Terugdraaiende hoofdteller
  Installaties kleiner dan 10kW welke bestemd zijn voor eigen gebruik, mogen gebruik maken van een terugdraaiende kWh-teller. Zo bespaart u 17 eurocent per kWh die niet op de volgende elektriciteitsfactuur zal staan, daar u deze energie zelf aangemaakt heeft.

 • Gemeentelijke premie
  Sommige gemeenten bieden een premie aan voor particuliere PV-installaties. U vraagt dit best na bij uw gemeente. U kan dit voor uw gemeente ook nakijken op www.energiesparen.be/subsidies.

 • BTW tarief 6%
  Voor woningen, ten minste 5 jaar in gebruik, geldt een BTW-tarief van slechts 6% i.p.v. 21%

| Top |

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoops- leverings- en betalingsvoorwaarden