Isolatie

Een doorgedreven isolatie van uw woning is de beste manier om uw energiefactuur te doen dalen. Heel wat daken zijn nog niet of onvoldoende geïsoleerd. Door de stijgende stookkosten is het effect van goed aangebrachte isolatie direct financieel voelbaar.
Laat u dak, vloer en/of muren isoleren dan kan u van heel wat voordelen genieten. Op federaal niveau is er het fiscale voordeel en de groene lening voor wie energiebesparende maatregelen aan de woning uitvoert. Ook bij de Vlaamse overheid en de elektriciteitsnetbeheerder kan je aankloppen voor premies. Meer details over deze subsidies kan je opvragen via
www.energiesparen.be/subsidies. In de publicatie 'Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010' vind je hierover alle informatie.

 

Nieuwe isolatievoorwaarde bij plaatsing van PV-zonnepanelen

Productie-installaties voor zonne-energie die na 1 januari 2010 in dienst worden genomen en die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen waarvan het dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw volledig geïsoleerd is, komen in aanmerking voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor zover de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmteweerstand Rd heeft van ten minste 3 mēK/W.

1. Waar staat de Rd-waarde van isolatie voor?

De Rd-waarde of warmteweerstand van een isolatielaag is de weerstand die de laag biedt tegen warmteverlies, uitgedrukt in mē K/W. Hoe groter de Rd-waarde hoe beter de materiaallaag isoleert.

Voor het toekennen van groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche zonnepanelen moet de Rd-waarde
van de isolatie minstens 3 mēK/W bedragen.

De Rd-waarde van uw isolatie hangt af van de dikte van de isolatielaag en de λ-waarde van het isolatiemateriaal.

De λ-waarde of lambdawaarde van een isolatiemateriaal geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt, uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de -waarde van het materiaal, hoe beter het dus isoleert en warmteverlies tegenhoudt.

2. Hoe berekent u de Rd-waarde?

De Rd-waarde van uw isolatiemateriaal berekent u door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambda-waarde van het materiaal.

Berekende Rd-waarde [mēK/W] = dikte [m] / λ-waarde [W/mK]

U kan ook de vereiste isolatiedikte, uitgedrukt in meter, berekenen die nodig is om een Rd-waarde van 3 mēK/W te bereiken. Dat doet u door de λ-waarde van het materiaal te vermenigvuldigen met de vereiste Rd-waarde:

Vereiste isolatiedikte [m] = λ-waarde [W/mK] * 3 mēK/W

3. Waar vindt u de gegevens over uw isolatie?

De gegevens van het isolatiemateriaal zoals de lambda-waarde kan u vinden op de facturen voor de plaatsing ervan of op de originele verpakking van het gebruikte materiaal of in een lastenboek. De lambda-waarde van isolatie is niet alleen afhankelijk van het soort isolatiemateriaal maar hangt ook van het gebruikte fabricageproces af. Het is dan ook sterk merkgebonden.

Wenst u meer info? Dit kan via contactformulier of info@sensico.be